Ochrana potrubia proti zamrznutiu
Dĺžka potrubia:
m

Sila potrubia:
(svetlosť) v DN alebo mm

Materiál potrubia:

Maximálna teplota:
(media v potrubí)

Sila izolácie:
mm

Počet prírub:
(ventilov)

Typ regulácie:

Kontaktné údaje
Meno*: Váš e-mail:
Váš telefón*: Mesto (pre realizáciu)*:
Hlavné mesto ČR (spam kontrola)*:
Ďalšie požiadavky:
Priložené súbory:

Tu môžete pripojiť ľubovoľný súbor, napr nákres či obrázok, pôdorys miestnosti, fotografiu, ai Celková veľkosť priložených súborov je max 5 MB.