Regulácia

Priestorové termostaty

Termostatické ventily Honeywell Termostatické hlavice Honeywell Termostaty Honeywell ai.

Více informacíPřejít do eshopu

Zónová regulácia

EvoHome EvoTouch Bezdrôtový zónový systém

Více informacíPřejít do eshopu

Filtre

Filtre na vodu Honeywell Čistenie vody Honeywell Spätný preplach

Více informacíPřejít do eshopu

Úpravne vody

Úprava vápnika Honeywell Úprava rozvodov vody

Více informacíPřejít do eshopu

Potrubné oddeľovače

Oddeľovače Honeywell Ochrana pitnej vody

Více informacíPřejít do eshopu

podlahové kúrenie ">Termostatický ventil

Je skvelé mať kvalitné kúrenie alebo elektrické podlahové vykurovanie, ktoré vám zaistia teplo v byte, dome či priemyselnom objekte. Ale mysleli ste na to, ako zbytočne nemíňať? používate tzv podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatický ventil alebo termostitickou hlavicu? Ľahko dôjde k tomu, že kúrite zbytočne moc a potom musíte vetrať. To je, ako by ste vyhadzovali peniaze oknom. Kúpte si termostatický ventil od firmy Honeywell. Rovnakú službu ako termostatický ventil urobí tiež podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatická hlavica. Vonkajšia teplota sa neustále mení a vy nestačíte sami regulovať celý systém. To za vás urobí podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatické hlavice alebo podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatický ventil na vykurovacích telesách alebo v ďalších častiach systému.

Prečo používať podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatický ventil a termostatickú hlavicu od Honeywell?

  • Umožňujú kúriť hospodárne 
  • Šetrí vaše peniaze 
  • Automaticky riadi činnosť vykurovacieho systému 
  • Zaisťujú tepelnú pohodu 


podlahové kúrenie ">Termostatický ventil a podlahové kúrenie
Dôrazne odporúčame používať termostatický ventil Honeywell v kombinácii inteligentného elektrického podlahového kúrenia Raychem. Dochádza tak k najväčším úsporám vôbec.

 

podlahové kúrenie ">Termostatická hlavica

Systém kúrenia beží automaticky a bez priameho ovplyvňovania. To vám zaistí podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatická hlavica Honeywell a termostatický ventil Honeywell. Vpúšťajú do systému len toľko teplej vody, ktorá postačí na vykúrenie miestnosti. Regulačná termostatická hlavica ovplyvňuje prívod energie podľa teploty v miestnosti.
 
podlahové kúrenie ">Termostatická hlavica a podlahové vykurovanie
Rovnaké odporúčanie ako pre termostatický venti máme tiež pre termostatickú hlavicu. Jej použitie v kombinácii s elektrickým podlahovým kúrením Raychem je nanajvýš účinné.

 

Honeywell

Jedným z hlavných odvetví firmy Honeywell je sústredenie na komplexnú dodávku reguláciou, regulátorov a termostatov pre najrôznejšie účely. Regulačné podlahové kúrenie ">podlahové kúrenie ">termostatické ventily sú potrebné v ktoromkoľvek priemysle. Redukčné hlavica a redukčné ventily alebo bezdrôtový termostat využijeme okrem iného aj v domácnosti.
 
podlahové kúrenie ">Termostatický ventil, Termostatická hlavica Honeywell
Naša spoločnosť TOP Materiál s.r.o. nielen že ponúka tieto špecifické prvky akými sú termostaty, regulátory, ventily a podobne, ale všetko ponúka v spojení s účinným elektrickým podlahovým vykurovaním Raychem, kedy obe súčasti, ako napr termostatický ventil Honeywell alebo termostatická hlavica Honeywell tak elektrické podlahové kúrenie Raychem sú plne kompatibilné a odskúšané.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.