Detektory plynov

Detektor horľavých plynov ezsense

 

Detektor úniku horľavých plynov ezsense zaručuje bezpečnú detekciu horľavých plynov ako je: 

zemný plyn, metán, propán, bután, LPG a LNG.
Detektor sa predovšetkým vyznačuje svojím kompaktným prevedením - do ruky.
 
Detektor plynov ezsense obsahuje katalytický snímač, ktorý nevyžaduje kalibráciu a je vysoko citlivý na horľavé plyny. Detektor plynov ezsense, vďaka svojmu prevedeniu, nájde svoje uplatnenie pri detekcii plynov v ťažko prístupných miestach, ako sú:
potrubia, skrutkovanie, ventily, zásobníky plynu a plynové ohrievače.
Detektor plynov ezsense vyniká svojím rýchlym použitím - stlačením jedného tlačidla je detektor aktivovaný a pripravený na použitie.
 
Jednoduché použitie
Detektor plynov priložte k možnému miestu úniku plynu. Ak uniká z miesta plyn rozvieti sa žltá alebo červená LED v závislosti od koncentrácie plynu.
 
Jednoduché otestostování
Detektor plynov nevyžaduje kalibráciu. Jeho funkcia môže byť ale dobre otestovaná
v dobre vetrané miestnosti, kedy je do priestoru vypustený bután. V prípade detekcie
plynu sa rodenie zvukový alarm a rozsvieti sa zodpovedajúca LED.
 
Jednoduchá starostlivosť o detektor
etektor je napájaný dvoma tužkovými batériami (1,5 V typ AA), ktoré môžu byť v prípade vybitia jednoducho vymenené. Integrovaný katalytický snímač nie je odolný proti vode. Detektor by mal byť používaný výlučne v suchom prostredí.

 

 

Detektory oxidu uhoľnatého SF450 a SF340

 

Detektor oxidu uhoľnatého SF 450
 
Najnovšia technológia založená na elektrochemickom článku zaisťuje presnosť a spoľahlivosť v rámci šesťročnej záruky a až sedemročnej životnosti za bežných prevádzkových podmienok. Táto technológia je oficiálne schválená a vyhovuje prísnym požiadavkám európskej normy EN50291: 2001 pre domáce alarmy detekujúca oxid uhoľnatý.

 

InstalaceAlarm SF450EN sa ľahko upevňuje pomocou dodávanej upevňovacej sady a bez nutnosti vykonávania elektroinštalácie.

 

bezúdržbová prevádzka
Tento alarm, napájaný batériami, má šesťročnú záruku na bezúdržbová prevádzka. Batérie sú zapečatené vnútri alarmu, čím je zabránené užívateľovi v prístupe a po celú dobu životnosti alarmu (až 7 rokov) nevyžadujú výmenu.
 
 
Detektor oxidu uhoľnatého SF 340

 

Detektor oxidu uhoľnatého SF340 obsahuje elektrochemický snímač, LED a sirénu, ktoré indikujú prítomnosť oxidu uhoľnatého. Vďaka externému napájaniu detektora (230 Vac alebo 12/24 Vdc) je možné tento detektor využiť v rôznych aplikáciách. Vnútri detektora sa ďalej nachádza záložná batéria, ktorá sa využíva v prípade výpadku napájania. Hlavnou výhodou týchto detektorov je, že môžu obsahovať reléový výstup aktivovaný v prípade detekcie oxidu uhoľnatého. Detektor tak môže byť pripojený k ďalším zariadeniam, ktoré môžu zabrániť

ďalšiemu úniku oxidu uhoľnatého. Detektor sa skladá z niekoľkých modulov (napájanie a detektor), ktoré do seba jednoducho zapadajú. Modul obsahujúci samotný detektor môže byť po 5 rokoch jednoducho vymenený. Celý detektor oxidu uhoľnatého podlieha záruke 10 rokov a modul obsahujúci samotný detektor má 5-ročnú záruku. Detektor je vybavený monitorovací funkciou, ktorá v prípade poruchy snímača, batérií alebo obvodov vyvolá varovný signál.

 

Základné technické parametre a objednávacie čísla:

 

Vlastnosti/výrobek ZPFL SF450 SF340
Detektor Katalytický snímač Elektrochemický článek Elektrochemický článek
Detekované plyny

Zemní plyn, propan, butan,
LPG a LNG

Oxid uhelnatý - CO Oxid uhelnatý - CO

Indikace přítomnosti
plynu

Zvuková a světelná (3 LED) Zvuková a světelná (1 LED) Zvuková, světelná (1 LED) a výstupní relé
Rozsah detekce

Přítomnost plynu
0 – 10 000 ppm

Přítomnost plynu
50 ppm po dobu 60 až 90 min
100 ppm po dobu 10 až 40 min
300 ppm < 3 minuty

Přítomnost plynu
150 ppm po dobu 10 až 30 min
350 ppm < 6 minut

 

Napájení Baterie; 1,5 V × 2 (AA) Baterie; 4,5 V 230 Vac nebo 12/24 Vac + záložní baterie 9 V
Provozní teplota -10°C - +50°C -10°C - +40°C -5°C - +40°C
Vlhkost Max. 95% RH Max. 90% RH Max. 90% RH
Kalibrace Není vyžadována Není vyžadována Vyměnitelný detektor
Hmotnost 110 g 140 g 575 g
Autodiagnostika Ne ANO ANO
Rozměry 180 mm, Ø 30 mm 110 × 76 × 34 mm 170 × 110 × 65 mm
Schválení CE, EMC 89/336/EEC - -
Objednací číslo ZPFL1 2109B0181SECZ 2102B0510 230 Vac, výměnný snímač
2102B0511

230 Vac, výměnný snímač,
reléový výstup, propojení
detektorů

2102B0514

snímač, reléový výstup,
propojení detektorů samostatný
snímač, reléový

2102B0515 výstup
 

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.