Ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom

Systémy ochrany vonkajších plôch

Ponuka systémov Raychem je koncipovaná s ohľadom na splnenie náročných požiadaviek z hľadiska kvality a funkčnosti v rámci jednotlivých druhov komerčných, domácich alebo priemyselných aplikácií. Systémy Raychem predstavujú jednoduché, spoľahlivé a dostupné riešenie ochrany vonkajších plôch pred snehom a ľadom.
 
Raychem ochranné systémy proti snehu a ľadu používajú technológiu inteligentný ovládácie a monitorovacie jednotky (VIA-DU-20), ktorá za pomoci teplotne vlhkostných senzorov riadi činnosť systému. Na kompletný inteligentný systém sa vzťahuje záruka 5 rokov.

Raychem ponúka širokú paletu produktov a technológií, ktoré uspokoja vaše potreby pri riešení problémov so snehom a ľadom.

 

EM2-XR Samoregulačný vykurovací kábel s vysokou mechanickou odolnosťou.

použitie

 • Nájazdové rampy a prístupové cesty. 
 • Chodníky a parkovisko. 
 • Logistické centrá a sklady. 
 • Príjazdovej komunikácie a stanovište lietadiel. 


inštalácia

 • Možnosť skrátenia na mieru v mieste inštalácie (umožňuje zmeniť návrh aplikácie priamo v mieste inštalácie). 
 • Vysoká mechanická odolnosť - výrazné zníženie rizika poškodenia kábla počas inštalácie. Súpravy už osadené koncovkami 
 • Prefabrikovaná sada EM2-XR od Raychem pre jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž na stavbách. 
 • výhody: 

Vysoká spoľahlivosť.
Značná časová a finančná úspora.

EM2-XR je základnou voľbou pre rozsiahle projekty vyhrievanie vonkajších plôch. V kombinácii s regulátorom VIA-DU-20 ušetríte až 80% spotreby energie.

 

EM2-MI Minerálno izolovaný vykurovací kábel s vysokou mechanickou a teplotnou odolnosťou určený pre aplikácie do asfaltu.

POUŽITIE

 • Vynikajúci pre nepravidelne tvarované povrchy. 
 • Príjazdové komunikáciám, parkoviská, nákladové rampy, ATD
 • Montáž pod liat asfaltový povrch.

 

inštalácia

 • Vykurovacie káble ">káble z výroby osadené koncovkami nepotrebuje žiadny DODATOČNE studený vývod ALEBO záslepku.
 • Vykurovacie káble ">káble je možné pripevniť k vystužovacími prútom ALEBO Pomocou fixačných pásov. 
 • Extrémne robustný a odolný proti poskodenia, možný priamy pojazd finešerem bez nutnosti špeciálnych príprav.

EM2-MI je jednoznačným riesenia pri aplikáciám s liatym asfaltom. Je to jediný Vykurovacie káble ">káble s tak vysokou mechanickou a teplotnou odolnosťou oči! Extrémnym teplotám, Ktory vyhovejú v náročných podmienkach

   

EM2-CM Odporová Vykurovacia rohož určená pre rýchlu montáž určená pre vyhrievanie chodníkové, ciest, nájazdových rámp, apod

použitie

 • Ideálne pre výhrev komunikácií alebo pojazdových pásov - šírka vyhrievaného pásu 600mm. 
 • Chodníky - vyhrievanie chodníkov pre zníženie počtu zranení v okolí komerčných budov, nemocníc, atď 
 • Núdzové východy a schody - Údržba čistých a bezpečných únikových ciest. 


inštalácia

 • Vykurovacia rohož je už z výroby osadená koncovkami a nepotrebuje žiadny dodatočný studený vývod alebo záslepku. 
 • Rohož je možné jednoducho rozvinúť a fixovať pred zaliatím povrchu. 
 • Nie je nutné sa zaoberať meraním vzdialenosti káblov pre zabezpečenie rovnomerného výhrevu na m2. Pás má definovaný tepelný výkon 300 W/m2 daný fixný rozstupom vykurovacieho kábla. 


Najrýchlejší a najjednoduchší možná inštalácia! EM2-CM zaisťuje perfektné riešenie pre vyhrievanie ciest a chodníkov aj pod betónovými alebo kamennými dlaždicami.

   

EM4-CW Odporový vykurovací kábel pre zabezpečenie ochrany rozsiahlejších celkov vonkajších plôch s betónovým povrchom.

použitie

 • Vynikajúci pre nepravidelne tvarované povrchy. 
 • Príjazdové cesty, rampy, chodníky a schody.
 • Núdzové východy - čisté a bezpečné únikové cesty. 


inštalácia

 • Vykurovací kábel je už z výroby osadený koncovkami a nepotrebuje žiadny dodatočný studený vývod alebo záslepku.
 • Vykurovací kábel je možné pripevniť k vystužovacími prútom alebo pomocou fixačných pásov. 
 • Pri použití tohto systému s dvojžilovým káblom je nutné pripojiť iba jeden studený vývod k napájaciemu káblu a regulátora. 


EM4-CW je ten najflexibilnejší produkt umožňujúci jednoduchú inštaláciu pre všetky možné aplikácie ochrany vonkajších plôch pred ľadom a snehom.

   

 

Charakteristika produktu & Sprievodca výberom
Vlastnosti produktu

Popis produktu

Samoregulačný kábel s vysokou mechanickou
odolnosťou

Odporový vykurovací kábel s minerálnou izoláciou

Odporová vykurovacia rohož pre vonkajšie aplikácie, z výroby osadená pripájacím káblom a koncovkou

Odporový vykurovací kábel, z výroby osadený pripájacím
káblom a koncovkou.

Charakteristika

Výnimočne odolný samoregulačný vykurovací kábel pre ľahkú montáž v najťažších
podmienkach

Vykurovací kábel z výroby
napojené pripojovacie
káble ">káble ">káble ">káble ">káble, s vysokou tepelnou odolnosťou a určením do asfaltových povrchov

Vykurovacia rohož pre ohrev rámp, chodníkov a jazdných pásov určená pre rýchlu a jednoduchú montáž.

Vykurovací kábel pre ohrev rámp, chodníkov a jazdných pásov určený pre flexibilné a jednoduchú montáž

menovité napätie  230 VAC  230 VAC  230 VAC  400 VAC
menovitý výkon  90 W/m /0°C  50 W/m  300 W/m2  25 W/m
Maximálna dĺžka obvodu  85 m  136 m  

12,6 m2 (Rozměry rohože =
21 m × 0,60 m)

 250 m

Maximálna trvalá okolitá teplota

 100°C  250°C  65°C  65°C
Napojenie & koncovky

Systém umožňujúci flexibilné skrátenie na mieru (využitie teplom zmrštiteľných Raychem spojok a koncoviek).
Vopred určená dĺžka
káblov (fixné alebo zvolená). Kontaktujte nás

Z výroby predom osadené pripojovacie káble

Z výroby predom osadené pripojovacím káblom a koncovkou

Z výroby predom osadené pripojovacím káblom a koncovkou

Kompatibilné regulačná jednotka

 VIA-DU-20  VIA-DU-20  VIA-DU-20  VIA-DU-20
Certifikácia  VDE / CE  VDE / CE  VDE / CE  VDE / CE

Vhodné pre montáž na armovacej siete

 zvlášť odporúčané  odporúčané    Doporučeno

Vhodné pre inštaláciu s liatym asfaltom

   zvlášť odporúčané    

Vhodné pre inštaláciu do pieskového podzemného povrchu

 odporúčané  odporúčané  zvlášť odporúčané  zvlášť odporúčané

vybavené studeným
vývodom

Nie štandardne. Kontaktujte Tyco Thermal Controls pre viac informácií o konfigurácii vykurovacích elementov EM2-XR.

3 m (na každom konci vykurovacieho kábla)  4 m 4 m

 

Raychem je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tyco Thermal Controls.
 
Všetky informácie uvedené vyššie sú považované za spoľahlivé. Užívatelia by však mali samostatne posúdiť vhodnosť použitia jednotlivých produktov. Raychem nezaručuje presnosť alebo úplnosť informácií a odmieta akúkoľvek zodpovednosť týkajúce sa ich používania. Raychem sa zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené výhradne v rámci Štandardných podmienok (Standard Terms) a Podmienok predaja (Conditioins of Sale) daného produktu a v žiadnom prípade neberie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo vedľajšie škody spôsobené predajom, opätovným predajom alebo zneužitím daného produktu. Raychem Špecifikácia podlieha zmenám bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia. Ďalej si spoločnosť Raychem rezervuje právo vykonávať zmeny v materiáloch alebo v spracovaní, ktoré sa nevzťahujú k žiadnym relevantným podmienkam, a to bez upozornenia Kupujúceho.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.