Podlahové kúrenie a vykurovanie

T2RED

T2Red je samoregulačný podlahový vykurovací kábel pre zníženú inštalačnú výšku. Kábel je možné inštalovať pod všetky typy podlahových krytín bez nebezpečenstva prehriatia. Inteligentný vykurovací kábel je ideálny pri zvyšovaní komfortu bývania v celom dome, od kúpeľne až po detskú izbu.

Více informacíPřejít do eshopu

T2RED + T2REFLECTA

Systém sa skladá zo samoregulačného vykurovacieho kábla T2Red a drážkovaných izolačných dosiek T2Reflecta z polystyrénu vysokej hustoty, ktorý minimalizuje tepelné strát. Tenká hliníková vrstva zaisťuje rovnomerné a optimálne rozloženie teploty podlahy a miestnosti.

Více informacíPřejít do eshopu

T2QUICKNET

Tenká, samolepiaca rohož T2Quicknet je jednoduchý spôsob, ako inštalovať podlahové kúrenie nielen pod keramické podlahy. Po zakrytí stavebnou hmotou je trvanlivá a spoľahlivá. Vďaka malej hrúbke (3mm) predstavuje ideálne riešenie pre rekonštrukcie a modernizáciu priestorov. Rohože sú dostupné v dvoch verziách: 90 W/m2 pre dobre izolované podklady a 160 W/m2 pre rýchle vykurovanie alebo vyššie teplotné nároky.

Více informacíPřejít do eshopu

T2 Blue

Flexibilný vykurovací kábel je prvou voľbou pri požiadavke na vykurovanie nových aj renovovaných domov všetkých veľkostí a tvarov. Najviac sa hodí tam, kde majú byť ako podlahová krytina použité dlaždice, prírodný kameň, plávajúce podlahy, koberce a linolea. Kábel T2Blue je možné inštalovať na všetky bežné a stabilné podklady. Vykurovací kábel je ukladaný do vyrovnávacej hmoty, na ktorú je potom pokladaná krytina, napríklad dlažba, atď. Kábel T2Blue je dodávaný v dvoch výkonových prevedeniach: T2Blue 10W / m je používaný pri štandardných konštrukciách podláh, T2Blue 20W / m je určený pre špeciálne oblasti , u ktorých sú kladené vyššie požiadavky na výkon.

Více informacíPřejít do eshopu

CERAPRO

Je vhodný pre rekonštrukcie starších budov a nepravidelné tvary, kde by pokládka vykurovacou rohožou bola veľmi komplikovaná. Kábel je veľmi robustný aj pri svojej hrúbke 3mm. Pokladá sa priamo pod keramickú dlažbu do flexibilného lepidla.

Více informacíPřejít do eshopu

ISOLECTA

Systém sa skladá z ľahkej izolovanej podkladovej dosky Isolecta a tenké samolepiace vykurovacie rohože T2QuickNet alebo pružného kábla podlahového kúrenia T2Blue-10. Systém spája výhody tenké vykurovacie rohože a vlastnosťami dosky Isolecta, čo ušetrí ďalších cca 20% energie v porovnaní s inštaláciou rohože T2QuickNet bez priamej spodnej izolačnej vrstvy a ďalej šetrí až 65% energie počas doby zahrievania.

Více informacíPřejít do eshopu

TACKER - montáž kabelů

Tento inštalačný plastový pás je určený pre fixáciu káblov pri pokládke elektrického podlahového kúrenia. Deviclip pásy sú 0,5 m dlhé a dajú sa pomocou clipu nadstavovať. Pri pokládke vykurovacieho kábla ideálne drží slučku vo zvolenej rozstupe a tým zjednodušuje meranie a pokládku.

Více informacíPřejít do eshopu

Záruka TOTAL CARE

Kvalitné produkty - nainštalované a skontrolované profesionálnym elektrotechnikom - zaistia pomocou služby Total Care vlastníkom domov pohodlie hrejivej podlahy.

Více informacíPřejít do eshopu

 

Podlahové kúrenie - systém pre každú podlahovú krytinu

 

PODLAHOVÁ KRYTINA       

  Dlaždice prírodný kameň Laminát Drevo Linoleum PVC Koberec
T2Red do stavebnej 

hmoty

smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmilesmile  smilesmilesmile  smilesmilesmile
T2Red s T2Reflecta smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmilesmile smilesmile    
T2QuickNet* smilesmilesmile smilesmilesmile smile smile smile smile smile
T2Blue smilesmilesmile smilesmilesmile smile smile smilesmile smile smile
CeraPro smilesmilesmile smilesmilesmile          
Isolecta s
T2 QuickNet
T2Blue/CeraPro
smilesmilesmile smilesmilesmile smile smile smile smile smile

 

smilesmilesmile - Veľmi dobrý , smilesmile - Dobrý , smile Obráťte sa na spoločnosť Tyco Thermal Controls

*T2QuickNet 160 160 nie je určená na hrubé drevené podlahy.

**Musí byť vhodná na podlahové kúrenie (maximálny odpor proti prenosu tepla 0,15 m2 K / W).


 

  

Podlahové kúrenie RAYCHEM

Vďaka spoločnosti Raychem dodávame na slovenský trh prvotriedne produkty pre podlahové kúrenie a podlahové vykurovanie. Pri výbere a voľbe správneho podlahového kúrenia v kombinácii s inteligentným vykurovacím systémom Raychem vždy ušetríte.

 

Samoregulačné káble ">káble - podlahové kúrenie

Samoregulačné vykurovacie káble Vám ušetrí benízem, sú bezpečné a ich inštalácia je veľmi jednoduchá. Vykurovací kábel sa automaticky adaptuje teplote v miestnosti, prispôsobí vykurovací výkon a tak je podlahové kúrenie naozajstný komfort

 

Ochrana potrubia pred zamŕzaním

Raychem je tiež špecialista na ochranu potrubia pred zamŕzaním a tak nie je náhoda, že výrobky na ochranu potrubia pred zamŕzaním od tejto spoločnosti sú špičkou na trhu.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.