CeraPro: Veľmi tenký, robustný vykurovací kábel

Veľmi tenký a robustný vykurovací kábel je ideálnym riešením pre montáž priamo do lepidla pod dlaždice.

 

  • Iba 3 mm hrubý vykurovací kábel
    Len jeden spojovací kábel (systém dvojitého vodiče) 

  • Ideálne pre projekty renovácie, kde nemožno upravovať výšku podlahy 

  • Mimoriadne robustná fluórpolymérový vykurovací kábel pre zabezpečenie dlhej životnosti, trvanlivosti a mimoriadnej odolnosť proti mechanickému poškodeniu 

  • Za účelom rýchlej a ľahkej montáže dodávaný v krabici s cievkou Easy-Spool

 

použitie

Kúpeľne, kuchyne, obytnej plochy,
skleníky. Výhodný zvlášť pre podlahové plochy nepravidelného tvaru.

 

  • Podlahová krytina: dlaždice a prírodný kameň. Montáž priamo do lepidla. 

  • Hrubá podlaha: všetky stabilné hrubé podlahy, vrátane cementové, s poterom, izolačná doska (Isolecta) a drevené podlahy *.

  

(* Pri montáži na hrubú drevenú podlahu je nutné maximálny výkon na m2 obmedziť na 100 W/m2.)

 

 

Ktorý výrobok CeraPro potrebujem?

 

Názov výrobku Výkon(w) dĺžka(m) Plocha cca(m2) Výkon (v závislosti na ploche)(w/m2) Vzdialenosť slučiek pri100 w/m2 (cm) Vzdialenosť slučiek pri1125 w/m2 (cm) Vzdialenosť slučiek pri150 w/m2 (cm)
CeraPro-240W 240 21 1,5-2,5 100-150W/m2 11 9 7,5
CeraPro-320W 320 28 2,0-3,0 100-150W/m2 11 9 7,5
CeraPro-400w 400 35 2,5-4,0 100-150W/m2 11 9 7,5
CeraPro-635W 635 57 4,0-6,0 100-150W/m2 11 9 7,5
CeraPro-800W 800 71 5,0-7,5 100-150W/m2 11 9 7,5
CeraPro-1140WE 1140 100 7,5-11,0 100-150W/m2 11 9 7,5

 

 

Ktorú sadu CeraPro potrebujem?

 

Pre vykurovací výkon 100-150 W/m2 jednoducho vyberte výrobok podľa tabuľky na predchádzajúcej strane. Ak potrebujete špecifický výkon, použite pre výpočet nasledujúci vzorec:

 

 
1.určete výkon na 1m.

Např. 125 W/m2

2. Určite vykurovanú (voľnú) plochu v m2.

Např. 5,5 m2.

3. Vynásobte výkon vykurovanou plochou.

Např. 125 W/m2 x 5,5 m2 = 687,6 W.

4. Vyberte sadu CeraPro s najbližším výkonom.

Např. CeraPro- 635 W.

5. Stanovte vzdialenosť medzi vykurovacími káblami.

Vydeľte výkon CeraPro dĺžkou kábla. Napr. 635 W / 57 m Tento výsledok vydeľte 100 cm. Napr. 100/11 = 9 cm. Výsledok je vzdialenosť medzi slučkami kábla, potrebná na dosiahnutie daného výkonu na 1 m2

6. Vyberte vhodný Raychem termostat.

 

 

spôsob montáže

Montáž kábla CeraPro možné vykonať rýchlo a ľahko pomocou nasledujúcich krokov:

 

➊ Očistite hrubú podlahu od prachu a nečistôt

➋ Natrite podlahu penetračným náterom
➌ Vyznačte na podlahu vzdialenosti medzi slučkami kábla
➍ Nalepte jednu stranufixační pásky na podlahu pásku
➎ Z druhej strany pásky odstráňte kryciu vrstvu
➏ Vo vopred určených rozostupoch nalepte kábel CeraPro
➐ Umiestnením fixačné sieťoviny kábel CeraPro pevne pripevnite na miesto
➑ Položte podlahu z dlaždíc

 

 

 

 

Čo potrebujem objednať?

názov výrobku dĺžka(m) objednávacie číslo Výkon(W)
CeraPro-240W 21 1244-08550 240
CeraPro-320W 28 1244-08551 320
CeraPro-400W 35 1244-08552 400
CeraPro-635W 57 1244-08553 635
CeraPro-800W 71 1244-08554 800
CeraPro-1140W 100 1244-08555

1140

 

príslušenstvo

Názov výrobku objednávacie číslo popis

Sada dielov CeraPro pre opravu

124408869

Sada dielov CeraPro pre
opravy a predĺženie

 

Technické údaje

CeraPro
vykurovací kábel 11W/m
Výkon

Závisí od vzdialenosti medzi káblami,
doporučený 100-150 W/m2

menovité napätie 230 VAC
Materiál vonkajšieho plášťa Robustní,odolný fluorpolymer
Dĺžka spojovacieho kábla 2,5 m
Vonkajší priemer vykurovacieho kábla 3,4 mm
Min polomer ohybu 30 mm
povolenie

Značenie CE, skúšaný podľa normy
IEC60800 pre vykurovacie káble

podlahové kúrenie ">Termostaty TE nebo NRG
Min vzdialenosti medzi vykurovacími článkami 50 mm

 

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.