T2RED

T2Red je samoregulačný podlahový vykurovací kábel pre zníženú inštalačnú výšku. Kábel je možné inštalovať pod všetky typy podlahových krytín bez nebezpečenstva prehriatia. Inteligentný vykurovací kábel je ideálny pri zvyšovaní komfortu bývania v celom dome, od kúpeľne až po detskú izbu.

Aplikácie

Obývacie izby, kuchyne, kúpeľne, jedálne, detské izby, prístavby, atď:

 • Povrch podlahy: dlaždice, parkety, prírodný kameň, laminát, drevo, koberec *. 

 • Podklad podlahy: cementový poter, anhydridový poter, drevená podlaha, sadrová podlaha, trámová podlaha, asfaltový poter.


 

 • Jednoduchý návrh: jeden druh vykurovacieho kábla pre všetky tvary miestností.

 • Flexibilné: možné upravovať dĺžku kábla priamo na stavbe, nie sú potrebné žiadne studené konce káblov.

 • Ideálny pre renováciu: znížená výška (max. 8 mm).

* Musí byť vhodný pre podlahové vykurovanie (maximálny tepelný odpor 0,15 W/m2K)

 

Možnosti uloženia

Hĺbka uloženia T2Red
0–3 mm SmileSmile
do 15 mm SmileSmileSmile
15 mm až 50 mm SmileSmile

 

 

RENOVÁCIA

Požiadavky na renováciu sú špecifické vzhľadom k:

 • Menšie konštrukčnej výške. 
 • Zlé izoláciu podlahy. 
 • Nerovnostiam podlahy. 
 • Množstvo rôznych typov podkladov podláh (cementový poter, anhydridový poter, drevo, staré dlaždice, drevotriesková doska), ktoré vyžadujú špeciálnu úpravu.

 

Konštrukcia podlahy

Přibližný výkon
(W/m2)

Dĺžka vykurovacieho kábla
(m/m2)

Rozstup kábla
(mm)

Krycia vrstva 15mm plus
- dlaždice

    
100 10 100
90 120 
80 140 
70 160 
60 180 

Krycia vrstva 15mm plus
- drevo / laminát
- PVC / koberec

    
100 10  100 
80  8 120 
70  140 
60 6 160
50 5 180

 

NOVÁ KONŠTRUKCIA

 • Hrúbka vyrovnávacieho poteru 50 mm. 

 • Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám na tel číslo 773 670 088.

 • Nová konštrukcia podlahy vrátane izolácie podľa stavebných predpisov. Inštalácia kábla do 5 cm vyrovnávacieho poteru.

Aký výkon potrebujem?


 • nízkoenergetická budova
  dobrá izolácia 35 W/m2 - 60 W/m2.

 • Renovácie / rekonštrukcia
  dobrá izolácia 60 W/m2 -100 W/m2.
  nedostatočná izolácia 

 • je potrebný väčší výkon> 100 W/m2.
   

 • Uvedené hodnoty platia pre komfortné podlahové vykurovanie. Vždy odporúčame aplikovať kontrolný výpočet tepelných strát (izolácia, veľkosť miestnosti, počet okien, ...)

 

Aké množstvo kábla potrebujem?

Zvoľte požadovaný výkon a potrebnú dĺžku kábla na m2. Nasledujúca tabuľka ukazuje umiestnenie a požadovanú dĺžku kábla na m2 a požadovanú rozteč kábla skladbe podlahy.

Ak potrebujete väčší výkon, spojte sa s nami na tel čísle 773 670 088.
 
Dĺžku kábla na m2 vynásobte celkovou plochou podlahy (v m2). Príklad renovácia kúpeľne (5 m2) s keramickou krytinou.

 

 • Zvoľte 15 mm krycej vrstvy plus dlaždice.

 • Zvoľte 80 W/m2? 7 m kábla na jeden m2. Rozstup kábla je 140 mm. 

 • 3. Požadovaná dĺžka kábla = 7 x 5 = 35 m vyhrievacieho kábla T2Red + 2 m pre pripojenie do pripojovacej krabice = 37 m

   

 

TECHNICKÁ DATA

Konštrukcia podlahy

Přibližný výkon
(W/m2)

Dĺžka vykurovacieho kábla
(m/m2)

Rozstup kábla
(mm)

Krycia vrstva 15mm plus

- dlaždice

    
100 10 100
90 120 
80 140 
70 160 
60 180 

Krycia vrstva 15mm plus
- dřevo / laminát
- PVC / koberec

    
100 10  100 
80  8 120 
70  140 
60 6 160
50 5 180

 

T2Red

Výkon 60 – 100 W/m2 (5 -15 W/m) *
napätie AC 230 V
Max. dĺžka okruhu vykurovacieho kábla 100 m @ 10A (char.C)**
Minimálny polomer ohybu 35 mm
Max. vlastné vytváraná teplota 45°C
Maximálna expozičný teplota 65°C
Maximálne rozmery (šírka a výška) 6,0 mm x 8,7 mm
podlahové kúrenie ">Termostaty (viď strana 26-27) Raychem NRG termostat

 

** Pre správny návrh istenie a prierez napájacieho kábla kontaktujte zástupcu Raychem
** V závislosti na rozstupe kábla / konštrukciu podlahy a krytine

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.